Saltar al contenido

Més dades? Necessitem més informació!

A la economia del coneixement, les dades estan creixent de forma exponencial. Però no està gens clar que aquest creixement estigui aportant a les empreses més informació. Fins i tot en el cas que les dades estiguin organitzades en un sistema d’informació de gestió, és possible que no sigui tan fàcil obtenir prou coneixement de la gestió perquè sigui realment útil per prendre decisions.

En l’entorn de complexitat actual, un dels aspectes clau per millorar la gestió del nostre negoci és millorar la informació de la que disposem per prendre decisions.

No tot el que és important es pot mesurar, ni tot el que podem mesurar és important

La bona noticia és que sempre que mesurem de forma adequada els factors clau del nostre negoci, millorem els seus resultats.

Avui volem compartir els set factors que considerem fonamentals per identificar i definir un sistema d’informació que faciliti la presa de decisions i contribueixi de forma directa a la millora dels resultats.

Un objectiu i sis factors

1) L’objectiu fonamental és que ens ha de permetre prendre decisions. Només assolirem aquest objectiu si el sistema està alineat amb l’estratègia, més enllà del dia a dia de l’empresa. Si només ens focalitzem en la operativa diària del negoci, no tenim una perspectiva global de la situació i podem estar posant barreres a la sostenibilitat de l’empresa.

2) Cal definir un sistema que identifiqui la informació útil pel procés periòdic de revisió estratègica. No tots els aspectes que mesurem tenen transcendència estratègica, i hem de saber distingir-ho.

3) El disseny del sistema ha de ser prou flexible per poder-lo modificar sense afectar al seguiment dels objectius dels factor clau. Al mateix temps ha de mantenir una coherència que ens permeti treure conclusions de la trajectòria històrica.

4) Ha de possibilitar utilitzar eines de simulació per diferents escenaris.

5) Ha de ser transparent i facilitar la comunicació a l’equip implicat. Les persones no es veuran implicades en els objectius si no disposen de la informació que els permet validar els resultats de les seves accions.

6) El cost de mantindre el sistema ha de ser proporcionat a la dimensió de l’empresa. Cal saber reconèixer el moment del creixement en que hi ha un canvi d’escala en la gestió i repensar el sistema perquè pugui donar resposta a l’augment de la complexitat.

7) El sistema d’informació ha de ser coherent amb els processos de definició d’objectius i avaluació i seguiment dels resultats. És clau per que les persones puguin veure’s implicades en l’estratègia global.

Etiquetas: