Saltar al contenido

De vegades guanyem, de vegades aprenem

El començament de l’any nou implica per la majoria de les empreses preparar les tasques del tancament econòmic de l’exercici. És important aprofitar aquest moment per fer una reflexió sobre la marxa del negoci. Agafar distancia del dia a dia i explicar-te el relat del que ha passat, és una activitat que recomano fer periòdicament. Com a mínim, un cop l’any. Cal agafar perspectiva per avaluar el més desapassionadament possible, què es el que ens ha anat bé al nostre negoci i que és allò que no ens ha anat bé. Aquesta perspectiva de reflexió ens ha de permetre, avaluar el que hem après. Tot i que la reflexió sembla una activitat marginal a les empreses, i moltes es resisteixen a fer-ho, és el complement indispensable per construir coneixement.

Encara que molts no ho volen veure, la transformació digital està transformant la societat i això implica una transformació del mercat. Exigeix que les empreses s’adaptin de forma integral i a una velocitat vertiginosa. Cal canviar processos de tot tipus i disposar d’una mirada holística, que pugui abastar la complexitat. La transformació digital obliga a canviar i a no deixar de canviar. Entendre la complexitat vol dir capacitat de canviar i d’adaptar-se a aquest canvi. Per gestionar empreses en mig d’aquesta complexitat, necessitem més la capacitat de resoldre problemes que son nous, que l’eficiència en resoldre problemes antics. Aprendre és una activitat absolutament nova per les empreses, però que és imprescindible per poder ser competitius.

Deia el guru de marketing Tomas Levit que “els clients no volen una broca, sinó que volen un forat”. I això ho deia cap als anys 60 del segle passat. Si fabriques broques has d’aprendre a veure com canvien les necessitats dels teus clients i adaptar-te a les noves. Però això ja no es suficient. A l’economia del coneixement i de la globalització, el que volen els clients ja no és un forat, és el quadre penjat de la paret. Si algú aconsegueix penjar un quadre sense broca i sense forat, és el que se’n durà el mercat i els clients de totes les empreses que fabriquen broques.

El secret de les empreses d’èxit és que no hi ha secret. Hi ha gestió i estratègia, que cal que estiguin en contacte permanent amb el mercat i les seves necessitats. Per tal d’aconseguir-ho, aquestes empreses estableixen un procés cíclic de construcció de l’estratègia que els hi permet analitzar, discutir, avaluar i enfocar el canvi cap al futur. Perquè saben que la gestió efectiva sorgeix de l’equilibri entre la reflexió i l’acció.

Per tal de dissenyar i millorar aquest procés de reflexió a la nostra empresa, és necessari que tinguem en compte els següents punts clau:

1.- Cal voler. No només cal tenir la capacitat, sinó també la voluntat. Si no existeix la voluntat de reflexionar, el que farem s’assemblarà més a un conjunt de justificacions del que ha passat, que no ens portarà enlloc.

2.- Començar per preguntes obertes. Quan canviem el “què ha passat?” pel “per què ha passat?” estem obrint possibilitats a respostes que no son tan obvies, però que ens permetran alternatives d’acció que fins el moment havien quedat ocultes pel dia a dia de la gestió.

3.- Considerar els punts de vista d’altres. La majoria d’empreses no faciliten l’espai necessari per que les persones aportin la seva visió sobre aspectes que transcendeixen la seva àrea concreta d’actuació. En canvi, els problemes que cal afrontar, fruit de la complexitat de l’entorn actual, difícilment poden ser resolts per una sola persona. La reflexió periòdica sobre la marxa de l’empresa té un component estratègic, i per tant transversal, que es pot veure beneficiada d’aquesta transversalitat on hi hagi més persones que aportin nous punts de vista a la gerència.

4.- Considerar els aspectes positius i els negatius. Cal ponderar-los adequadament. És important celebrar els èxits, però no menys important aprendre dels errors, de tot allò que no ha sortit bé.

5.- Anàlisi, descripció i síntesis de les interpretacions. El procés de reflexió representa la construcció del coneixement de la organització que s’ha de convertir en la seva avantatge competitiva pel futur.

Quan els resultats no son bons, la majoria de les empreses es pregunten “què ha passat?”, però no ho fan quan els resultats són bons. És un error. Quan arrisquem, de vegades guanyem, i de vegades perdem, però si volem, sempre aprenem. És per això que, independentment de quins han estat els resultats del negoci, la reflexió ens permet contestar a la pregunta “què hem après?”. Posar a l’agenda el procés de reflexió com una activitat més de la gestió sobre un període concret de temps, ens ajuda a vèncer la resistència del “no tinc temps”. Al fer-nos preguntes més difícils de contestar, necessitem dedicar temps de qualitat, que finalment contribuirà a construir el coneixement sobre les fortaleses que tenim com a organització. Un cop aprés, ens permetrà passar al següent estadi evolutiu, que és “què passarà?” Les empreses exitoses son aquelles que construeixen coneixement sobre el mercat i els seus clients i es pregunten “què volem que passi?”, definint en conseqüència plans d’acció per aconseguir-ho.

Aquest article s’ha publicat a l’Indicador d’Economia del mes de gener