llibres publicats

Nuevas finanzas para nuevos negocios

Maria Jesús Blasco I

En un món global i poc predictible, és necessari donar un nou enfocament a les finances des d’una perspectiva estratègica. Quan una persona està al davant d’un negoci, les decisions que es prenen no es fonamenten exclusivament en criteris econòmics i finances. Resulta imprescindible, doncs, conèixer els límits dels recursos dels que disposa l’empresa per que qualsevol negoci sigui viable i sostenible al llarg del temps. Les Noves Finances han d’aplicar-se als Nous Negocis. Per a que aquests siguin viables i sostenibles, hem d’aplicar mètodes de gestió basats en els principis del management que han funcionat, però aplicant-los a la nova realitat del segle XXI. Aquest manual d’Economia i Empresa t’interessa si: – Ets un empresari interessats en temes de management que vols conèixer una metodologia per poder aplicar al teu negoci, sense ser expert en temes financers. – Ets consultor d’empresa i vols una guia que et faciliti la teva tasca en la implementació de plans d’acció que millorin els resultats dels teus clients. – Ets professor d’estudis d’Economia i Empresa, Administració i Direcció d’Empresa, o de Màster d’empresa de qualsevol especialitat professional (enginyeria, arquitectura, disseny, informàtica…). Pots llegir l’article publicat a Sintetia: Las finanzas no son nuevas, pero los nuevos negocios necesitan otra mirada

Guía para la autoevaluación de empresas

Maria Jesús Blasco I
Fernando Campa Planas I 

Aquest llibre, fonamenta la necessitat de disposar d’una visió estratègica del negoci de qualsevol persona vinculada a una organització. És una guia que proporciona les claus per realitzar una autodiagnosis que permeti a qualsevol empresa obtenir una anàlisi de la seva situació. Proporciona pautes per poder avaluar el funcionament de l’empresa amb una perspectiva amplia, ofereix una visió global de totes les àrees de l’empresa i facilita l’anticipació de la identificació de problemes per millorar els resultats.