consultoria d'estratègia

Disseny, implementació i acompanyament de Serveis Financers

Gestió del pool bancari i finançament
   • Quantificació de necessitats, quantitatives, qualitatives i d’origen
Gestió de la tresoreria.
   • Orientada a garantir la liquiditat.
   • Planificació, anticipació.
Coordinació del sistema d’informació
   • Orientat a la informació “out”.
   • Informació financera global, amb partners tant operatius com consultius
Controlling
   • Orientat a la informació “in”
   • Coordinació dels fluxos de comunicació entre àrees amb indicadors alineats amb el Pla Estratègic.
Obtindràs
   • Un finançament ajustat a les teves necessitats, sent l’objectiu, l’autofinançament.
   • Un sistema que et permetrà anticipar-te a les necessitats a mig termini.
   • La tranquil·litat de saber que controles tot el que passa al teu entorn i t’afecta.
   • El seguiment dels objectius estratègics, dels costos orientats a la cadena de valor i seguiment de les expectatives rendiment, rendibilitat i riscos.

Disseny, implementació i acompanyament per la millora de processos

Implantació i disseny de processos operatius

    • Connectar l’estratègia amb l’operativa enfocat a la reducció de la durada del cicles de producció.

  Obtindràs

   • Una millora de l’efectivitat del processos